Danh sách quảng cáo

# Khu vực quảng cáo Số xu Lượt hiển thị/ tổng số Tình trạng